Løn SOSU

SOSU skolerne høre under staten. Der er indgået overenskomst mellem Moderniseringsstyrelsen og de organisationer der organiserer lærere ved social- sundhedsskolerne.

Som nyansat indplaceres du på basistrin 1. Efter 4 års beskæftigelse kommer du på basisløntrin 2 og efter 8 år på basisløntrin 3.

Se lønskemaet på linket.