Generalforsamling

Generalforsamlingen er Brøndby Lærerforenings højeste myndighed. Der bliver afholdt generalforsamling én gang om året.

Generalforsamling i Brøndby Lærerkreds – kreds 15

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16.00 på Brøndby Vester Skole, Krogagervej 34, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest torsdag d. 27. marts 2020. Beretning og bilag udsendes elektronisk.

Generalforsamlingen afholdes 10. marts 2020 og er en valggeneralforsamling.

Læs vedtægterne her

Læs forretningsordenen for afholdelse af generalforsamling her