Kredsstyrelseskursus

Laerer For Livet

I kredsstyrelsen afholder vi et årligt to-dagskursus, hvor vi arbejder med strategi og målsætning for Brøndby Lærerforenings politiske arbejde.

Dette års kredsstyrelseskursus blev afholdt d. 31.10 - 01.11.2019.

Arbejdet blev udmøntet i det oplæg til dialog, du kan læse her på siden.

Vi blev enige om, at følgende tre temaer, som arbejdstitler i vores arbejde frem mod OK21 og genforhandlingen af vores forståelsespapir.

 

  • Udefra-kommende skal-opgaver. Afgrænsning af opgavemængde og størrelse. Koordinering, så opgaverne fordeles mere jævnt i løbet af skoleåret.
  • Inklusion (kommunens inklusionsstrategi skal revideres i 2020)
  • Klasselæreren - tid til opgaven.

 

Vores møde med forvaltningsfolkene blev afholdt på kredskontoret d. 15.11.2019.

Temaet på mødet var "Udefra-kommende skal-opgaver".