Kredsstyrelsesmøder

Laerer For Livet
Brøndby Lærerforening har en TR kredsstyrelse, vi holder kredsstyrelsesmøder ca. hver anden uge.

Du kan følge med i Kredsstyrelsens arbejde ved at læse dagordener og referater fra vores møder.

Og her er Kredsstyrelsens mødekalenderen for skoleåret 2019 / 2020

Styrelsesmødet d. 4.oktober 2019 var en orientering til styrelsen om kongres 2019.

Styrelsesmødet d. 22.11.2019 var en valgdebat med HS-kandidat Anders Liltorp.

Og derfor er der ingen dagsorden og referat fra de to møder.