Periodeforhandlinger frem mod OK21

Laerer For Livet

Som en del af OK18 aftalte DLF og KL projekt Ny start.

Lærerkommissionen er første del, periodeforhandlingerne er anden del og slutspurten er så selve OK-forhandlingerne i 2021, hvor der gerne skulle landes en rigtig aftale , om lærernes arbejdstid, der kan erstatte Lov 409.

Den videre proces:

Lærerkommissionen aflægger rapport mandag, d. 16.12.2019.

Lærerkommisionen vil komme med iagttagelser og konklusioner ud fra tre parametre:

  • Hvilke faktorer skaber størst mulig kvalitet i undervisningen?
  • Hvilke faktorer understøtter et godt arbejdsmiljø?
  • Hvordan styrkes den professionelle kapital blandt medarbejderne?

Tirsdag d. 17.12.2019 er alle TR indkaldt til stormøde i Odense, hvor de orienteres om rapportens indhold og mulige scenarier frem mod OK21.

 Periodeforhandlingerne mellem KL og DLF starter op i marts 2020.