Medlem Medlemsarrangementer

Medlemskursus

Frederiksdal

Kredsen afholder medlemskursus hvert andet år for alle medlemmer af Fraktion 1 og 2. Kurset har i de seneste mange år foregået på Sinatur Hotel Frederiksdal. Deltag i to hyggelige dage fredag/lørdag med fagligt indhold og socialt samvær med kollegaer fra hele kommunen. Kapaciteten er ca. 100 medlemmer.

Næste medlemskursus afvikles d. 24.-25. januar 2020.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Der vil ekstraordinært også blive afholdt medlemskursus i 2021, hvor generalforsamlingen femover vil blive en del af indholdet. Fremadrettet vil det herefter være i ulige år at medlemskurset vil blive afholdt.

Tilmeldingen er til din TR.