Medlem Pensionister

Udvalg

Her kan du se hvem, der sidder i de forskellige udvalg. Du er altid velkommen til at kontakte dem hvis du har spørgsmål.

Aktivitetsudvalget:

 Kirsten Schmidt

Tlf: 26 81 08 94

mail: kirsten.schmidt@skolekom.dk

Søren Andersen-Hald

Tlf: 43 90 55 75 / mo. 26 62 17 37

mail: andersenhald@gmail.com

Alice Andersen-Hald

Tlf: 43 90 55 75 / mo. 26 62 17 37                                        

mail:andersenhald@gmail.com

Bente Willumsen

Tlf: 30 36 24 11

mail: buv@weebspeed.dk

Flemming Bjørn 

Tlf: 20 13 36 03

Tlf: 36 41 36 03

mail: flemming.bjoern@skolekom.dk

Anne Lise Nielsen

Tlf: 27 37 75 77

mail: anne-lise@bastholm.org

Poul Erik Plenaa

Tlf: 20 99 15 98

mail: plenaa@baerumhus.dk

De fagligt valgte:

Lisbeth Brink

Tlf: 43 45 05 53 / mo. 22 42 25 49

John Bruun

Tlf: 43 99 61 27
mail: john.bruun@teliamail.dk 

Suppleanter:

Lizzie Christensen

Årsmøderepræsentant:

Vinnie Plenaa

Tlf: 35 34 18 50 /mo. 61 66 71 95