Kongres

Laerer For Livet

Danmarks Lærerforening afholder kongres 8.-9. november 2022.

Danmarks Lærerforenings ordninære kongres 2022 afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center 8.-9. november 2022.

Har du et emne, som du mener skal italesætte på kongessen, så grib fat i din TR, i vi vil så i kredsen bruge de rette demokratiske kanaler, således at din stemme bliver hørt.

I forbindelse med kongressen afholdes der et udviklingsseminar dagen inden. Til dette arrangement er hele kredsstyrelsen inviteret.