Lokalt Skoler

Brøndbyvester Skole

Broendbyvester Skole Ny1

Brøndbyvester Skole Afdeling Kroagervej 0. - 3. klasse

Kroagervej 34

2605 Brøndby 

telf. nr. 43 28 28 40

TR: Anders T. Simonsen

AMR: Lotte Nielsen

Brøndbyvester Skole Afdeling Tornehøj 4. - 9. klasse

Tornehøj 3

2605 Brøndby

Telf. nr. 43 28 29 20

TR: Anita Bütow

AMR: Mireille Richard

Tryk på linket her til skoleporten.

Tranemosegård 

Bygaden 35

2605 Brøndby 

Telf. 43 63 05 09

AMR: Jeannette Hansen