Lokalt Skoler

PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Horsedammen 42. gang B

2605 Brøndby 

Telf. nr. 43 28 28 30

Tryk på linket til Brøndby Kommunes hjemmeside PPR.