Særlig feriegodtgørelse

Når du kigger på den lønseddel, du modtager i slutningen af april vil beløbet under særlig feriegodtgørelse være lidt lavere end normalt. Det skyldes den nye ferielov..

Udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse kommer til at ændre sig. Den særlige feriegodtgørelse på 1 % efter loven optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal ikke udbetales. Denne betaling indgår i den feriebetaling, som indefryses efter reglerne i feriefondsloven.

Men fortvivl ikke - det manglende beløb (inklusiv en forrentning) vil du modtage, når du går på pension eller har fået udbetalt pga. frigivelsen af de indefrosne feriemidler...

Den korte forklaring om ændringen i "Særlig feriegodtgørelse"

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 1 % af lønnen. Men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15 % efter ferieaftalerne, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2,15 %. 

Hvis du er ansat i en kommune eller region, får du den 1. maj 2020 en særlig feriegodtgørelse, der udgør 2,15 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 plus 1,15 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. december 2019.

Endvidere får du den 1. maj 2021 udbetalt en særlig feriegodtgørelse, der udgør 1,15 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. januar 2020 til 31. august 2020.

Herefter går alle ansatte over til den nye model, hvorefter ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj.