Ny situation med Coronavirus

Coronavirus

Anders Bondo Christensen informerer om corona-initiativer

https://www.youtube.com/watch?v=bEJxAgrPPAc&feature=youtu.be

 

Info om skolelukningerne fra på mandag d. 16.marts 2020:

Først og fremmest, skal I rette jer efter den information, jeres leder give jer ude på skolerne.

Du får stadig løn og er stadig i tjeneste, selv om eleverne er sendt hjem - hvad der skal ske omkring undervisning, aftaler man lokalt på skolerne. Her har vi en forventning om, at det selvfølgelig er den enkelte lærer, der planlægger det, der giver mening i de klasser man har.

For elever, hvor det er umuligt at etablere pasning, skal skolen stille en pasningsordning til rådighed, og lærere og pædagoger deltager i dette i fornødent omfang.

I forhold til de lærere, der skal deltage i eventuelle pasningsordninger, vil foreningen anbefale, at lærere i risikogrupper naturligvis undtages. Det gælder eksempelvis kronisk syge, gravide og lærere over 60 år.

DLF er i dialog med ministeriet, KL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med henblik på at koordinere svar og udmeldinger.

Hvis du er i tvivl om noget, skal du kontakte din TR eller din kreds - Brøndby Lærerforening. Kontaktinfo finder du på vores hjemmeside:  http://www.kreds15.org/

 

Læs den udsendte vejledning fra Brøndby Kommune her

Emner

Målgruppe