Overenskomstforhandlinger

Der er overenskomstforhandlinger hver 2.- 3. år. Efter OK18 nedsatte man en kommission, der skal se på hvad der skal til, så der kan landes en arbejdstidsaftale, ved OK21. I kredsene arbejder vi lokalt videre med projekt Ny start for Folkeskolen.
Ok Maerke Cirkel