Overenskomstforhandlinger

Der er overenskomstforhandlinger hver 2.- 3. år. Efter OK18 nedsatte man en kommission, der skal fremlægge forslag og løsninger til en arbejdstidsaftale med det formål at ”skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital”. I kredsene arbejder vi lokalt videre med projekt Ny start for Folkeskolen.
Ok Maerke Cirkel