AMR

Amr

Møder i foråret 2024:

26.04.2024, 11:30 - 14:00

Brøndby Lærerforening og arbejdsmiljøet.

Brøndby Lærerforening arbejder for at arbejdsmiljøet er ikke bare er noget vi taler om, men noget vi gør ved hinanden.

Det skal opleves som et højt prioriteret og synligt satningsområde, på alle skolerne.

Et godt og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning for at man som medarbejder kan trives i sit arbejde og vi ved, at lærere der trives, skaber god undervisning, hvilket er afgørende for elevernes læring og trivsel.

En vigtig del af arbejdet som AMR, er APV og MTU-målingerne.

Det er dem, der skal danne udgangspunkt for de indsatser, man sætte i gang lokalt.

Der skal afholdes valg til AMR inden vi går på sommerferie, med tiltrædelse pr. 1.08.2024

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er valgt efter regler fastsat i Lov om arbejdsmiljø eller i den lokale MED-aftale. Valgperioden er, hvis andet ikke er aftalt, 2 år og falder i praksis ofte på samme tid som TR valget. Alle medarbejdere - også ikke organiserede - har stemmeret og kan vælges som AMR.

Nyttige links: