Medlem

Rådgivning

Her kan du finde informationer, du kan have brug for, hvis du oplever væsentlige ændringer i din arbejdssituation. Det er afgørende, at du får den nødvendige rådgivning og kender dine rettigheder og muligheder.

Hvis du får brug for personlig rådgivning har du flere muligheder. Prøv først din TR, som kan hjælpe med en lang række spørgsmål, ikke mindst om forhold på den enkelte arbejdsplads. 

Du er også velkommen til at kontakte kredskontoret. Vi hjælper gerne med rådgivning af f.eks. i forbindelse med planlægning af barsel, eller hvis du planlægger at gå på pension.

Uanset om du henvender dig til din TR eller kredskontoret er du sikret tavshedspligt. Vi kan ikke klare alle sager, men så kan vi hjælpe dig videre til f.eks. DLF, A-kassen eller Lærernes Pension.

Udover den hjælp vi kan give som forening så har Brøndby Kommune et abonnement hos Psykolog Centret Trekanten, hvis der er brug for akut psykologhjælp. Henvisningen til psykologhjælp skal ske gennem din leder.

Derudover kan der også være hjælp at hente hvis du har din pension i Lærernes Pension og er sygemeldt med enten fysisk eller psykisk sygdom. Det vil være et individuelt tværfagligt forløb gennem Falck Healthcare. Kontakt Lærernes Pension på 70 21 61 32.