Kontingent

Kontingent pr. 1. januar 2024

Fraktion:

DLF’s andel:

Kreds 15’s andel:

I alt:

1 – 3

229 kr.

392 kr.

621 kr.

4

77 kr.

60 kr.

137 kr.

6

98 kr.

100 kr.

198 kr.

Udmeldelse skal ske til Kreds 15 efter følgende regler :

Udmeldelsen skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

I visse situationer kan du søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse.

Læs mere her