Kredsstyrelsesmøder

Laerer For Livet
Brøndby Lærerforening har en TR kredsstyrelse, vi holder kredsstyrelsesmøder ca. hver anden uge.

Du kan følge med i Kredsstyrelsens arbejde ved at læse dagordener og referater fra vores møder.

Og ved at tale med din TR og med os, når vi kommer på besøg, på din skole.

Styrelsesmødet d. 24.9.2021 blev brugt til at registrere opgaveoversigterne og der ligger derfor ingen dagsorden, ej heller et referat.

Og her kan du se Kredsstyrelsens mødekalenderen for 1. halvår 2022

 Forkortelser:

HST - Hovedstyrelse

HV - Hovedstadens Vest

FN - Formand/Næstformand