Aftaler og løn

Seniorpolitik

Aldersreduktion

Du har ret til en nedsættelse af arbejdstiden fra med det skoleår, hvor du fylder 60 år. 

Du skal ansøge om aldersreduktion forud for det skoleår, hvor du fylder 60 år, så der kan tages højde for det ved planlægningen af skoleåret.

Er du født før 31. juli 1956 kan du vælge mellem den centralt aftalte og den lokalt aftalte ordning, hvis du er omfattet overenskomsten. Med den centrale ordning bevarer man fuld løn og pensionsindbetaling. Med den lokale er der lønreduktion, men fuld pensionsindbetaling.

Hvem er omfattet overenskomsten:

Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning, i ungdomsskolens heltidsundervisning og på sprogcentre, i det omfang det fremgår af den enkelte overenskomst/aftale.

Er du født efter 1. juli 1956 kan du vælge mellem den centralt aftalte og den lokalt aftalte ordning. Her med reduktion i lønnen, svarene til nedgangen i tid, men med fuld pensionsindbetaling. 

Når du får aldersreduktion, kan du ikke få overtidsbetaling, dvs. at overarbejdet afregnes som én til én, hvis du afspadserer det. Hvis du skal have overtiden udbetalt, sker det med sædvanlige timeløn uden tillæg.

Centralt aftalt: 

Du kan få nedsat din arbejdstid med 175 timer pr år, som fuldtidsansat. Arbejdsnedsættelsen sker mod reduktion i lønnen, men med sædvanlig pensionsindbetaling,

Lokalt aftalt:

Du kan få nedsat arbejdstiden med op til og med 7 timer om ugen for fuldtidsbeskæftigede og det reduceres forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse. Arbejdsnedsættelsen sker mod reduktion i lønnen, men med sædvanlig pensionsindbetaling.