Løn

Din løn er sammensat af nogle centralt og lokalt aftalte løndele.

De centralt aftalte løndele er forhandlet i overenskomsten. De er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og arbejdsgiveren, som er KL.

De lokalt aftalte løndele findes i forhåndsaftalen mellem Brøndby Lærerforening og Brøndby Kommune.

Du kan se lønkortet pr. 1. april 2024 her