Løn

Din løn er sammensat af nogle centralt og lokalt aftalte løndele.

De centralt aftalte løndele er forhandlet i overenskomsten. De er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og arbejdsgiveren, som er KL.

De lokalt aftalte løndele findes i forhåndsaftalen mellem Brøndby Lærerforening og Brøndby Kommune. Du kan se lønkortet her.