Sygdom

Sygemelding

Ved sygdom skal du meddele din arbejdsgiver senest ved din arbejdstids begyndelse, at du på grund af sygdom er forhindret i at møde på arbejde.

Løn under sygdom

Du er berettiget til fuld løn under sygdom fra din første fraværsdag.

Omsorgsopkald

I Brøndby Kommunes personalepolitik står: 

Senest når et sygeforløb har varet 1 uge, kontakter nærmeste leder den sygemeldte pr. telefon for at høre til medarbejderens velbefindende og vurderer, om fravær er af kortere eller længere varighed. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse sygdommens art.

Den sygemeldte er velkommen til selv at kontakte nærmeste leder pr. telefon i løbet af de første dage efter sygemeldingen for at oplyse om ovennævnte forhold.

Sygefraværssamtale - efter 2 ugers fravær

Når et sygeforløb har strakt sig over 2 uger, kontakter nærmeste leder igen den syge pr. telefon og etablerer dialog om det fortsatte sygeforløb.

Statussamtale - efter 1 måned eller ved gentagne fraværsperioder

Afhængig af sygdommens karakter samt aftaler indgået under sygefraværssamtalen tages der normalt efter en måned en telefonisk eller skriftlig kontakt med henblik på at aftale en personlig statussamtale.
Samtalen har til formål at klarlægge mulighederne, vilkårene og tidsperspektiv for at vende tilbage til arbejdet.

Mulighedserklæring/friattest

Den tidligere lægeattest er nu erstattet af enten en mulighedserklæring eller en friattest.

Mulighedserklæringen udarbejdes af arbejdstager og arbejdsgiver i fællesskab og efterfølgende af egen læge.

Friattesten minder meget om den tidligere lægeattest. Udgifterne til begge typer attester skal din arbejdsgiver dække. evt. efter, at du har lagt pengene ud, hvor dit udlæg så efterfølgende udbetales sammen med lønnen.

Sygdom under ferie

Hvis du bliver syg i din ferie, har du som udgangspunkt ret til erstatningsferie.

Du vil blive afkrævet lægelig dokumentation for din sygdom.

Kontakt altid kredskontoret ved længerevarende sygdom.