Kollektiv ferie

Ferie optjenes, med den nye ferielov, fra 1.september til 31. august. Man optjener 2,08 dag, pr. måned. 6.ferieuge optjenes fra 1. januar til 31. december. Man optjener 0,42 dag pr. måned.

Kollektiv ferie i Brøndby

Ferien der er optjent i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, skal afholdes fra mandag d. 5.juli 2021 til og med fredag d. 30 juli 2021.

Og i perioden 18. oktober til og med fredag d. 22. oktober.

Har man ikke optjent ferie nok til at afholde hele ferien med løn, har man vedtaget på HMU, at medarbejdere kan afholde op til 5 dages forskudsferie.

Aftal nærmere med din leder.

Særligt om 6. ferieuge

Man skal selv, som medarbejder, ønske om man vil afholde eller have udbetalt 6. ferieuge.

Det skal ske inden 1. oktober, i appen MinLøn.

Foretager man sig ikke noget, vil ugen blive overført og hvis den så ønskes afholdt, må lederen gerne anvise hvor den skal afholdes.

Normalt er det medarbejderen der selv må ønske, hvor man gerne vil afholde 6.feriuge.