Barsel

Barsel
Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan i vil holde orlov. I kan altid få hjælp af Brøndby Lærerforening til at planlægge orloven. Ring og bestilt en tid 43 43 66 55.

Giv lederen besked

Som kommende mor skal du give din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Lederen skal have besked om hvordan I holder den samlede orlov senest 8 uger efter fødslen.

Orlov før fødsel 

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. 

Du har ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordmoder, når det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen. 

Kontingentnedsættelse

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent til Lærerforeningen i den del af barslen, hvor du modtager dagpenge. Du skal søge om nedsættelse inden perioden på dagpenge starter. Det kan ske via Min side: https://minside.dlf.org/

Læs mere om barsel hér