Overenskomstforhandlinger

Ok Maerke Cirkel
Næste overenskomstforhandling, på det offentlige område, finder sted i 2021.

Som en del af OK18 aftalte DLF og KL projekt Ny start.

Lærerkommissionen er første del, periodeforhandlingerne er anden del og slutspurten er så selve OK-forhandlingerne i 2021, hvor der gerne skulle landes en rigtig aftale , om lærernes arbejdstid.

Den videre proces:

Lærerkommissionen aflægge sin rapport på mandag, d. 16.12.2019.

Lærerkommisionen vil komme med iagttagelser og konklusioner ud fra tre parametre:

  • Hvilke faktorer skaber størst mulig kvalitet i undervisningen?
  • Hvilke faktorer understøtter et godt arbejdsmiljø?
  • Hvordan styrkes den professionelle kapital blandt medarbejderne?

Tirsdag d. 17.12.2019 er alle TR indkaldt til stormøde i Odense, hvor de orienteres om rapportens indhold og mulige scenarier frem mod OK21.

 Periodeforhandlingerne mellem KL og DLF starter op i marts 2020.

Her kan du læse den samlede forhandlede arbejdstid fra OK18