HMU & FMU

MED systemet i Brøndby Kommune har tre niveauer.

1. HMU (Hoved Med Udvalg). 

Her sidder Brøndby Lærerforenings formand, Rikke Jørgensen, og arbejder der for at medlemmernes stemme bliver implementeret i kommunens politikker indenfor området.

2. FMU (Forvaltnings Med Udvalg).

Her sidder Brøndby Lærerforenings næstformand, Nils Greve, også som næstformand, og arbejder der for at medlemmernes stemme bliver dagsordensat i kommunens politikker indenfor området.

3. LMU (Lokalt Med Udvalg

Læs MED aftalen her.

Du kan altid finde dagsordener med tilhørende bilag og referater af HMU- og FMU møderne på Brøndby Kommunes intranet Bølgen.