Generalforsamling

Laerer For Livet
Generalforsamlingen er Brøndby Lærerforenings højeste myndighed. Der bliver afholdt generalforsamling én gang om året.

Generalforsamling i Brøndby Lærerforening – kreds 15

Seneste ordinære generalforsamling blev afholdt  tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 16.00 på Brøndby Vester Skole, Krogagervej 34, lærerværelset. 

På generalforsamlingen var der bl.a. valg til diverse tillidsposter. Her blev formand Rikke Jørgensen genvalgt, næstformand Nils Greve blev genvalgt og kasserer Helle Rasmussen blev genvalgt. Læs mere i referatet. Der er link nedenfor.

På generalforsamlingen blev desuden følgende resolution vedtaget:

Læs resolutionen her: 

Læs referat af generalforsamlingen her:

Læs vedtægterne her

Læs forretningsordenen for afholdelse af generalforsamling her