Kredsstyrelsen

Brøndby Lærerforening har en TR Kredsstyrelse.

På linket kan du se hvem der sidder i kredsstyrelsen. 

Rikke Jørgensen

Rikke Jørgensen

Formand

Lærer på Brøndbyvester Skole, afdeling Tornehøj

Tlf: 43436655
E-mail: rikj@dlf.org
Nils Greve

Nils Greve

Næstformand

TR og Lærer på UCN 10. klasse

Tlf: 43436655
E-mail: NIGR@dlf.org
Elin Tilgreen Mortensen

Elin Tilgreen Mortensen

Kredsstyrelsesmedlem og 4. FU medlem

TR på Brøndby Strand Skole, Indskoling

Helle Rasmussen

Helle Rasmussen

Kasserer

TR på Brøndbyøster Skole

Latifa Mojib

Kredsstyrelsesmedlem

TR på Brøndbystrand Skole, overbygningen

Anders Thielow Simonsen

Kredsstyrelsesmedlem

TR på Brøndbyvester Skole, afdeling Krogagervej

Anita Bütow

Kredsstyrelsesmedlem

TR på Brøndbyvester Skole, afdeling Tornehøj

Rasmus Dybdahl Nielsen

Kredsstyrelsesmedlem

TR på UCN