Kontingent

Her finder du kredsens kontingentsatser:
Kontingent Web

Fraktion 1 - 2 (Lærere og Bh.kl.ledere) :

Kontingent: 605,00  kr. pr. måned. (månedlig opkrævning)

Heraf går 213 kr. til arbejdet i hovedforeningen (DLF) og 392 kr. går til det lokale arbejde i Brøndby Lærerforening

Fraktion 4 (Pensionister) :

Kontingent: 130,00 kr. pr. måned. (halvårlig opkrævning)

 

Udmeldelse skal ske til Kreds 15 efter følgende regler :

Udmeldelsen skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

I visse situationer kan du søge om kontingentnedsættelse eller fritagelse - du kan læse om hvordan og hvornår her