Aftale om afvikling af frihed - hvordan?

Coronavirus1

For bedst muligt at kunne få gang i samfundet igen, efter perioden med hjemsendelse, har parterne indgået en aftale omkring ferieafvikling frem til 13.april.

Vi har fået spørgsmål om afholdelse af 6.ferieuge og det er kun den ferieuge, som skal være afholdt inden 1.5.2020, der er tale om.

I aftalen står der bl.a.:

2.  Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage.   

 Bemærkning: Ved ”varetager opgaver” forstås i den foreliggende situation også situationer, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.    

Som udgangspunkt hører vi til de faggrupper, der varetager kritiske opgaver, i form af nødundervisning.

Der kan være nogle af os, der har oparbejdet afspadsering og det vil man bede os om at få afviklet, så vi ikke har det liggende til afholdelse, når vi vender tilbage.

Det vil selvfølgelig også betyde, at du ikke kan kræve at afholde 6. ferieuge, når vi åbner op igen - i indeværende ferieår vil den, hvis den ikke afholdes frem til 30.4, blive udbetalt.

Læs aftalen her

Emner

Målgruppe