Corona-restriktioner

Banner Forebyg Smitte
Værnemidler, forsamlingsforbud og skolen som arbejdsplads

Nye coronarestriktioner i Brøndby Kommune

Nye restriktioner; mundbind, forsamlingsforbud på 10 personer samt sociale og faglige arrangementer

I forlængelse af statsministerens pressemøde i fredags er der meldt en række nye restriktioner ud, som også har betydning for os i Brøndby.

Brug af mundbind

Fra torsdag den 29. oktober er der krav om mundbind eller visir i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler, hvor der udøves kultur, sports- og fritidsaktiviteter. Vi afventer en mere præcis definition på, hvad det omfatter i kommunerne, men har indtil videre besluttet, at det i hvert fald omfatter bibliotekerne og vores haller mv., hvor der er sports- og fritidsaktiviteter.

Hvis man som lærer er nervøs ved at skulle skifte mellem klasser, så må man gerne bruge visir og man kan få det udleveret på skolen.

Forsamlingsforbud på 10 personer

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder som udgangspunkt ikke for en arbejdsplads. MEN i Brøndby Kommune går vi selvfølgelig foran. Det betyder bl.a.,
- at fysiske møder så vidt muligt ikke bør overskride 10 personer. Der kan dog være møder, hvor der alligevel er brug for at samles flere,
- at det altid på forhånd vurderes, om et fysisk møde i stedet kan afholdes digitalt,
- at vi fortsat arbejder hjemmefra i videst muligt omfang i de funktioner, hvor det giver mening

Receptioner og andre sociale arrangementer

Receptioner o.lign. afholdes IKKE for nuværende.
Desuden skal alle sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses indtil videre. Det er allerede besluttet, at der ikke kan afholdes julefrokoster på de kommunale arbejdspladser i år, og det er vigtigt at understrege, at der heller ikke bør planlægges julefrokoster i privat regi, hvor flere medarbejdere mødes.

Skolen er en arbejdsplads

Skolen er en arbejdsplads og hverdagen skal så vidt muligt køre som den plejede, inden nedlukningen, men der er stadig retningslinjer.

Der er lige blevet sendt et brev ud til samtlige skoleledere, fra UVM, hvor det pointeres, at man skal huske at retningslinjerne om ikke at blande elever på tværs og ekstra rengøring stadig gælder. Man må kun blande, når det gælder valgfag, herunder tysk/fransk.

Som medarbejder kan man være bekymret for sig selv og sin familie og alle MED-udvalgene vil blive bedt om at forholde sig til, hvordan man tager hånd om de medarbejdere, der har svært ved at holde til usikkerheden - udtrætning pga. corona.

Det er også i dette lys sygesamtaler skal ses, en omsorgssamtale, hvor man kan få vendt med sin leder, hvad der skal til, for at jeg kan være i denne usikkerhed og stadig gå på arbejde.

 

Emner

Målgruppe