Når ens egne børn hjemsendes med mistanke om corona

Information fra HR-afdelingen, Brøndby Kommune

Hvad gør ledelsen, hvis en medarbejder har et barn, der bliver sendt hjem fra skole, fordi barnet er ”nær kontakt” til et andet barn, som er konstateret smittet med COVID-19?

I en sådan situation er medarbejderen ikke selv ”nær kontakt”, da medarbejderens barn ikke er sygt/konstateret smittet.

Det betyder, at medarbejderen kan møde på arbejde som sædvanligt. Hvis der er behov for, at medarbejderen er hjemme sammen med barnet, bør ledelsen sammen med medarbejderen finde løsninger som f.eks. hjemmearbejde, afvikling af afspadsering/fleks, omsorgsdage eller ferie.

Hvis der ikke er nogen af disse løsninger, der er en mulighed i den konkrete situation, kan ledelsen give medarbejderen tjenestefri uden løn i perioden.

Ny midlertidig hjælpeordning til pasning af hjemsendte børn pga. COVID-19

Ordningen giver forældre mulighed for dagpenge i op til 10 dage ved pasning af børn under 14 år, der enten er hjemsendt pga. COVID-19 eller selv er smittet. Det er dog ikke muligt at få dagpenge, hvis en eller begge forældre også har ret til sygedagpenge.

Det er en betingelse, at forælderen ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og forælderen må ikke have afspadsering. Man kan ikke få barselsdagpenge, samtidig med at der afvikles ferie og dele forældrene bopæl, skal begge forældre opfylde betingelserne.

Der er ikke længere krav om, at omsorgsdage skal holdes først.
 
Ordningen gælder fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Medarbejdere

Medarbejdere skal selv søge om dagpenge og det skal ske senest 8 uger efter den første fraværsdag. De skal bruge fraværsårsagen ’Pasning af alvorligt sygt barn’, selvom det handler om, at barnet er hjemsendt pga. eller smittet med COVID-19. Når vi, kommunen, har indberettet fraværet i Virk.dk, sender Udbetaling Danmark et brev til medarbejderen. I brevet kan læses om hvilken dokumentation, der skal sendes, og hvordan det sendes, så ansøgning kan behandles.
 
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om den nye midlertidige hjælpeordning til pasning af børn pga. COVID-19 på www.borger.dk/covid19-dagpenge.

Emner

Målgruppe