Medlem Medlemsarrangementer

Introdag for nye lærere

Igen i år afholdt vi introdag for nye medarbejdere. Da vi har mange nye lærere dette skoleår, blev kurset blive afviklet over to fredage. Kurset introducerede nye pædagogiske medarbejdere ved Brøndby skolevæsen for kommunens organisering, struktur, politikker og strategier for arbejdet med og samarbejdet om børn og unges trivsel og læring. Deltagerne præsenteredes endvidere for nogle af kommunens institutioner og tilbud, man som medarbejder kan trække på i forhold til undervisningsopgaven.
Ny Laerer Aeble

Se programmet her