Medlem Medlemsarrangementer

Medlemskursus

Frederiksdal

Medlemskursus igen i 2021

Vi har besluttet, at vi vil puste mere liv i vores generalforsamling. Derfor vil vi fremover afholde generalforsamling og medlemskursus i en, på Frederiksdal.

Og vi fastholder traditionen med at afholde medlemskurset i lige år og her holder vi så generalforsamlingen i Brøndby, da det i lige år er en valggeneralforsamling.

Medlemskursus i 2021 afholdes d. 5. - 6. marts.