Medlem Medlemsarrangementer

Medlemskursus

Frederiksdal

Medlemskursus igen i 2023

Vi har besluttet, at vi vil puste mere liv i vores generalforsamling og opbygge en ny tradition. Derfor vil vi fremover afholde generalforsamling og medlemskursus i en, på Frederiksdal i ulige år.

I lige år holder vi så generalforsamlingen i Brøndby, da det i lige år er en valggeneralforsamling.

Medlemskursus i 2023 afholdes d. 10. - 11. marts på Frederiksdal.