Medlem Medlemsarrangementer

Medlemskursus

Frederiksdal

Medlemskursus

Medlemskursus i 2023 blev afholdt d. 10. - 11. marts på Frederiksdal.

Her er en lille video fra arrangementet: Tryk her

Vi har besluttet, at vi vil puste mere liv i vores generalforsamling og opbygge en ny tradition. Derfor vil vi fremover afholde generalforsamling og medlemskursus i en, på Frederiksdal i ulige år.

I lige år holder vi så generalforsamlingen i Brøndby, da det i lige år er en valggeneralforsamling.