Medlem Medlemsarrangementer

Generalforsamling

Laerer For Livet
Brøndby Lærerforenings årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 19. marts 2019, kl. 17.00 på Brøndby Strand Skole, Indskolingsafdelingen. Dagsorden iflg. vedtægterne. Bemærk i lige år vælger generalforsamlingen formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes til skolerne 5 dage før generalforsamlingen afholdes. K15 / FU.