Medlemmer

 • Brochuren "Pensionist i Brøndby Lærerforening"

  Sti: https://kreds15.org/medlem/pensionister/brochuren-pensionist-i-broendby-laererforening 8. november 2016

 • Sygdom

  Sti: https://kreds15.org/aftaler-og-loen/sygdom 29. august 2023

  Forebyggende hjælp før eller under sygdom fra Lærernes Pension

 • Lokale aftaler og tillæg

  Sti: https://kreds15.org/aftaler-og-loen/lokalaftale 20. december 2023

  Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022.

 • A-kasse

  Sti: https://kreds15.org/medlem/raadgivning/a-kasse 3. april 2019

  dlf/a er en selvstændigt a-kasse. Kredsen må og kan ikke give individuel rådgivning om a-kasse forhold.

 • HMU & FMU

  Sti: https://kreds15.org/lokalt/hmu-fmu 20. december 2023

 • Fleksjob

  Sti: https://kreds15.org/medlem/raadgivning/fleksjob 3. april 2019

  Kontakt kredskontoret

Udvalgte emner