Medlem Rådgivning

Fleksjob

Kontakt kredskontoret

Fleksjob-ordningen har som formål at skabe eller bevare en tilknytning til arbejdslivet for mennesker, der på grund af sygdom ikke kan være på fuld tid. Ved at gå på nedsat tid og eventuelt supplere med særlige aftaler om f.eks. indretning af arbejdspladsen kan man alligevel varetage et job.

De sociale myndigheder i bopælskommunen, arbejdsgiveren og fagforeningen arbejder sammen om at finde den bedste løsning.

Brøndby Lærerforenings rolle er at rådgive medlemmerne og indgå aftalerne med arbejdsgiveren om lønnen og andre vilkår.