Medlem Rådgivning

Frivillig gruppeliv

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse. 

Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. 

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom, du kan se den aktuelle dækning her

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 70 år.