Budget 2024 - aftale i KB er indgået 14.9.2023

Raadhus
14. september indgik kommunalbestyrelsen (KB) i Brøndby budgetforlig på budget 2024.

I processen op til budgettet vedtages, udarbejdes der hvert år et katalog med forslag til besparelser og udvidelser.

Politikerne i Brøndby har besluttet, at de hvert år vil have et politisk råderum på 15 mio kr til politiske prioriteringer.

Vi kommenterede på kataloget og holdt politiske møder med budskabet om, at hvis man ønsker et kvalitetsløft af skolerne, er man nødt til at turde investere i ressourcer helt ude i klasselokalet, i undervisningen.

Læs vores høringssvar her...

I budgetforliget for 2024 besluttede KB, at man ville undlade at hæve klassekoeficienten igen, man ville beholde lejrskoler, men fjerne vikarpuljen 7. - 9. klasse, men alt i alt tilføre skoleområdet 6 mio kr.

Vi hilser denne udvidelse meget velkommen og vil i den kommende budgetperiode følge op på, hvordan udmøntningen sker - om den bliver til flere kolleger i klasserne i form af Co-teaching...

Men også om vi får styrket samarbejdet med PPR via de fine udvidelser, der er besluttet her.

Emner

Målgruppe