Aftaler og løn Lokale aftaler og tillæg

Brøndbytillæg

Alle lærere på løntrinnene 35 - 41 ydes et fastholdelsestillæg/Brøndby-tillæg på 6.500 kr. i årligt grundbeløb.

Alle lærere på løntrin 45 ydes et fastholdelsestillæg/Brøndby-tillæg på 6.500 kr. i årligt grundbeløb.

Samtlige tillæg er pensionsgivende og grundbeløbene er anført i niveau 31.03.00.

Selve forhåndsaftalen kan læses her