Aftaler og løn Lokale aftaler og tillæg

Pendlertillæg

Pendlertillæg

For alle lærere og børnehaveklasseledere, der har skiftende arbejdssteder, dvs. gør tjeneste på 2 eller flere matrikler/tjenestestedet fast planlagt som en del af fagfordelingsplanen for et givent skoleår, ydes et årligt grundbeløb på 2.300 kr. (31.03.2000 niveau).

Tillægget er pensionsgivende og reduceres i forhold til beskæftigelsesgrade.

Hertil Ydes der til lærere og børnehaveklasseledere, der skifter arbejdssted én eller flere gange pr. arbejdsdage, fast planlagt som en del af fagfordelingsplanen for et givent skoleår, (dvs. møder ind på en matrikel for at skifte til en anden eller andre matrikler samme dag), ydes der som funktionstillæg i årligt grundbeløb på kr. 500 kr. (31.03.2000 niveau) pr ugedag.

Tillægget er pensionsgivende.

Svømmeundervisning udløser ikke pendlertillæg.

Se aftaledokumentet her