Aftaler og løn Lokale aftaler og tillæg

Tillæg for praktikanter

Praktik vederlag - ydes pr. studerende for hver lektion af 45 min. (§3)..........37,25 kr.

Vejledning af lærerstuderende og kontakt med seminariet pr. arbejdstime (§4)..........355,81 kr.

Praktikundervisning - undervisning af lærerstuderende pr. lektion (§5)...........711,61 kr.

Afgivelse af årlig udtalelse vedrørende den lærerstuderende til uddannelsesinstutionen pr. studerende                                                        (§6)...........88,95 kr.