Aftaler og løn Lokale aftaler og tillæg

Tillæg for lejrskole

Betalingen for lejrskole sker med et lejrskoletillæg og time- dagpenge.

Lejrskole - tidsberegning:

Deltagelse i lejrskole mv. medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer og 10 timers rådighedstjeneste pr. døgn. 1/3 af rådighedstjenesten udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering. Tiden på mødeplanen til undervisning fratrækkes.

Lejrskoletillæg er forhandlet gennem overenskomsten.

Beløbet er skattepligtigt.

Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg ved lejrskoler:

127,33 kr. (31.3 2000-niveau) for hver påbegyndt dag - mandag til fredag.

I weekender 289,62 kr. (31.3 2000-niveau) pr påbegyndt dag.

Time- dagpenge: Du skal udflyde et skema, der skal afleveres på kontoret. Der bliver modregnet i beløbet svarende til morgenmad 15%, frokost 30% og middag 30%. 

Timedagpengene-taksten er 427 kr. pr påbegyndt døgn.

Beløbet er skattefrit.