Aftaler og løn Lokale aftaler og tillæg

Normalklassetillæg, specialklassetillæg og vejledertillæg

Normalklassetillæg, specialklassetillæg og vejledertillæg

Normalklassetillægget er på 12.000 kr. årligt.

Lærere der i skoleåret 14/15 modtog et specialklassetillæg, og som kontinuerligt har haft og har specialundervisning, har fået konverteret dette til et personligt tillæg.

 Normalklassetillægget gradueres som følger af den pågældende lærers timer i specialklasse i skoleåret 14/15

  • 0-59 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på 12.000 kr årligt.
  • 60-119 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på  10.000 kr årligt.
  • 120-179 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på  8.000 kr årligt.
  • 180-239 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på  6.000 kr årligt.
  • 240-299 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på  4.000 kr årligt.
  • 300-359 timer i specialklasse udløser et normalklassetillæg på  2.000 kr årligt.

Ved 360 timer eller derover, i specialklasse, bortfalder normalklassetillægget.

For lærere der modtager vejledertillægget på 10.000 kr. årligt udgør normalklassetillægget 6.000 kr. årligt.

Normalklassetillægget er pensionsgivende og reduceres med beskæftigelsesgraden.

Tillæggene er i årligt grundbeløb (31.03.2000)

Se aftaledokumentet her